APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO ERDVĖ DARŽELYJE

Vilniaus lopšelis-darželis “Jurginėlis” dalyvauja aplinkosauginio švietimo projektinėje erdvėje, kurioje sudarytos sąlygos gamtamokslinės kompetencijos bei ekologinės savimonės ugdymui. Vaikai ir pedagogai kūrybiškai prisidėjo prie darželio pažintinių ir ekologinių erdvių kūrimo.