Dėl viruso COVID-19 išplitimo prevencijos priemonių taikymo

Pranešame, kad nuo kovo 13 d. (penktadienio) nutraukiamas ugdymo procesas visose ugdymo įstaigose. Prašome šia informacija kuo skubiau visomis komunikacijos priemonėmis (įstaigos internetinės svetainės, el. paštai, socialinių tinklų grupės, grupių komitetų pirmininkai ir kt.) supažindinti įstaigų bendruomenes, tėvus, ugdytinius, darbuotojus, informuoti visus ugdymo įstaigos partnerius, nuomininkus, tiekėjus bei kitas suinteresuotas šalis apie ugdymo proceso nutraukimą ir ugdymo patalpų uždarymą.

Visiems darželių darbuotojams bus mokamas darbo užmokestis. Vadovaujantis Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžio protokolu, pedagogams turi būti sudarytos sąlygos dirbti nuotoliniu būdu. Tabelyje žymėjimas nesikeičia, žymimas nustatytas darbo laikas, kaip buvo žymima ir iki šiol. Informaciją apie dirbančius nuotoliniu būdu susisteminkite į lentelę, surinkite duomenis apie kiekvieno darbuotojo nuotolinio darbo vietą, telefono numerį, kuriuo darbuotojas gali būti pasiekiamas darbo metu, jo atliekamus darbus. Dirbdami nuotoliniu būdu pedagogai turi užsiimti savišvieta, rengti metodines priemones, planuoti būsimas ugdomąsias veiklas, skaityti naujausią metodinę literatūrą, domėtis šiuolaikinėmis švietimo inovacijomis ir aktualijomis, ruošti būsimų švenčių renginių scenarijus, rengti individualias ir diferencijuotas užduotis vaikams ir kt. Už savo atliktus darbus pedagogas privalo atsiskaityti įstaigos vadovui jo įsakymu nustatyta tvarka ir terminais.

Įstaigos vadovas taip pat turi sudaryti techninio personalo darbo grafikus. Techninis personalas dirba vietoje – sargai ir kiemsargiai atlieka įprastines funkcijas, virėjos, valytojos, sandėlininkės ir pedagogų padėjėjos dezinfekuoja, valo, švarina patalpas, savo darbo priemones, tvarko edukacines erdves. Dietistėms siūloma dirbti nuotoliniu būdu – atnaujinti sveikatai palankius valgiaraščius, rengti šviečiamuosius pranešimus ir medžiagą apie vaikų sveiką gyvenseną, mitybą ir kt. Už savo atliktą darbą dietistės privalo atsiskaityti įstaigos vadovo įsakymu nustatyta tvarka ir terminais.

Siekiant užtikrinti sklandžią komunikaciją ir aktualios informacijos teikimą, iš administracijos rekomenduojama dirbti pagal sudarytą grafiką vienam asmeniui, sekti aktualias naujienas, atsakinėti į el. laiškus, teikti naujausią informaciją bendruomenei ir tėvams bei darbuotojams.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Mokesčio tvarkos 8 ir 11.2.9 p., mokestis už vaiko ugdymą ir maitinimą paskelbus epidemijai nemokamas. Tabelyje šias dienas prašome žymėti raide D. Užsakytus greitai gendančius maisto produktus reikia utilizuoti ir nurašyti užpildant Atsargų nurašymo aktą.

Mokestis už patalpų nuomą nuomininkams šiuo laikotarpiu nebus skaičiuojamas vadovaujantis sudarytos sutarties 7.2 punktu.

Informuojame, kad 100 Eur kompensacija, skirta nevalstybines ugdymo įstaigas lankantiems tėvams, savivaldybės bus mokama.

Apie epidemijos pratęsimo ar pabaigos datą informuosime papildomai.

Kviečiame sekti informaciją Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje ir susipažinti su dažniausiai užduodamais klausimais dėl COVID-19 ir atsakymais į juos: http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/duk-covid-19.

Taip pat bet kuriuo paros metu galima skambinti į Nacionalinio visuomenės sveikatos centrą tel. Nr. (8 5) 212 4098.