PROJEKTO SUTARTIES PASIRAŠYMAS

2019 m. spalio 8 d. Europos socialinio fondo agentūra ir Vilniaus lopšelis-darželis „Jurginėlis“ pasirašė projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vertinimo ir stebėsenos modelio sukūrimas ir diegimas“, projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0035, sutartį.
Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 95 599,67 (devyniasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 29 ct.), projekto trukmė 24 mėnesiai. Projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vertinimo ir stebėsenos modelio sukūrimas ir diegimas“ pareiškėjas – Vilniaus lopšelis-darželis „Jurginėlis“, partneriai – Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“, Vilniaus lopšelis-darželis „Puriena“, Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“, Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcinis centras bei konsultuojanti institucija Vilniaus specialusis lopšelis-darželis „Čiauškutis“.