PROJEKTO VEIKLŲ VIEŠINIMO RENGINYS ĮSTAIGOMS DALYVĖMS

2019 m. gruodžio 13 d. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Jurginėlis“ įvyko ES socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto dalyvių susirinkimas. Projekto tikslas – užtikrinti ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimą formuojant naujas kokybės užtikrinimo praktikas, grindžiamas didesniu įsitraukimu, bendruomeniškumu, suinteresuotų šalių sąveika ir socialine partneryste. Projekto vykdytojas: Vilniaus l/d „Jurginėlis“. Projekto partneriai: Vilniaus l/d ,,Pelenė“, ,,Pušynėlis“, ,,Puriena“, specialusis l/d ,,Čiauškutis“, Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcinis centras. Aptarėme numatomas veikimo strategijas, žvalgomojo tyrimo metodologijos gaires. Linkime visiems gero starto ir gerų pasiekimų.