RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA “ĮGALINANČIOS PARTNERYSTĖS LINK”…

Respublikinė mokslinė-praktinė švietimo konferencija “Įgalinančios partnerystės link: vaikų gerovę užtikrinančios strategijos ankstyvajame amžiuje” įgalino švietimo įstaigų vadovus, pedagogus, pagalbos švietimui specialistus, nevyriausybinių organizacijų atstovus kalbėti atviroje diskusijų erdvėje visų Lietuvos vaikų vardu aktualiomis temomis. Nuoširdūs padėkos žodžiai tariami visiems organizatoriams Irma Liubertiene, Vygintas Eidėnas, Edukatoriai.lt, Vilniaus privačios gimnazijos mokytojams. Konferencijos pradžia, eiga ir baigtis visada priklauso nuo komandos. Bendradarbiaudami su LR Vyriausybe, LR ŠMM, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė, Vilniaus miesto administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamentu, Lietuvos aukštosiomis mokyklomis (VDU ŠA, VU, MRU) įgyvendinome išsikeltą idėją – sukurti mokslo ir praktikos šventę -ankstyvojo ugdymo pedagogų forumą – renginį – reginį. Ir dar… didžiulis meilės bučkių glėbys siunčiamas ikimokyklinių įstaigų direktorėms, pavaduotojoms ugdymui, mano VDU ŠA studentėms, visiems konferenciją kaip vientisą audinį suverpusiems dalyviams.