Parama 1,2%

Norintys paremti mūsų įstaigą, tai gali padaryti keliais būdais: 

Pervesdami 1,2% GPM.
Išsamiau apie 1,2% GPM skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėje www.vmi.lt
Lopšelio-darželio „Jurginėlis“ įmonės kodas 190029045, adresas Justiniškių g. 47, Vilnius.

Savanorišką materialinę pagalbą (išskyrus 1,2 proc. GPM) galima pervesti į įstaigos paramos fondą – AB SEB bankas sąsk. Nr. LT027044060004027211, mokėjimo paskirtyje, tam, kad parama nenukeliautų į kitą darželį nes sąskaita bendra visoms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms būtina nurodyti ugdymo įstaigą „Jurginėlis“ ir/ar jos kodą 190029045galima nurodyti ir tiesioginę šių lėšų panaudojimo paskirtį, pvz. l/d „Jurginėlis“, įm.kodas 190029045, žaislams ir t. t. pirkti, „           “ grupė.

Iš anksto dėkojame Jums už paramą!

 

POKYČIAI DARŽELYJE 2019-2023 METAIS

Įrengta sporto aikštelė

NETRADICINĖ LAUKO AKADEMIJA DARŽELYJE
Artėja 2019-2020 mokslo metai. Visos ugdymo įstaigos ruošiasi pasitikti juos naujai ir kūrybingai, paįvairinti moderniomis ugdymo priemonėmis, atnaujintomis ugdymosi erdvėmis. VIlniaus lopšelyje-darželyje “Jurginėlis” rugsėjo mėnesį bus atidaryta netradicinė lauko akademija ikimokyklinukams ir priešmokyklinukams. Šios netradicinės tyrinėjimo erdvės atsiradimą lėmė kūrybiškas žvilgsnis į vaikų ugdymą ir noras, kad natūralioje aplinkoje auklėtojai, vaikai, jų tėveliai, kiti bendruomenės nariai galėtų tiesiogiai prisiliesti prie gyvosios ir negyvosios gamtos objektų, geriau juos pažinti. Tikimės, jog netradicinėje aplinkoje vyksiančios ugdymosi veiklos bus patrauklesnės ir įdomesnės mūsų darželio vaikams.
Atlikti darželio vidinių erdvių ir virtuvės remonto darbai
UGDYMUISI PALANKIOS APLINKOS KŪRIMAS
Ugdymuisi aplinkos kūrimas yra ilgas visos darželio bendruomenės kelias. Šią vasarą įsivertinome ir susitarėme, kad svarbu vietoj seno lauko baseino įrengti žaidimų ir tyrinėjimų aikštelę, pakeisti senas lauko durų sekcijas, atnaujinti šaligatvio dangą. Dėkojame Tėveliams ir Vilniaus miesto savivaldybės švietimo aplinkos skyriui už skirtą finansavimą. Ruošiamės mokslo metų pradžiai aktyviai atsinaujindami.