VIENINGA KOMANDA – VIENA KRYPTIMI: DARŽELIO KOMANDINĖS LYDERYSTĖS FORMAVIMO MOKYMAI

Pirmadienį, vasario 18 d., Vilniaus lopšelyje-darželyje „Jurginėlis“ startavo ilgalaikis projektas „BESIMOKANČIO DARŽELIO TINKLAS“. Susibūrė darželio bei socialinių partnerių komandinės grupės, kurios leido paspartinti startinio etapo veiklas. Pirmame etape pedagogai ir administracijos atstovai dalyvavo metodiniame renginyje, skirtame kurti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų komandinio bendradarbiavimo naudą (efektyvaus komunikavimo, informacijos dalijimosi, įsiklausymo į kito nuomonę ar pasiūlymus bei grįžtamojo ryšio svarbą) ir stiprinti komandinę vienybę (bendrumą, sutelktumą, vieningumą, pasitikėjimą savo bendruomenės nariais). Metodinį renginį vedė besimokančių organizacijų treneris, švietimo inovatorius bei praktikas Lukas Benevičius. Per seminarą-konsultaciją buvo nagrinėjami komandiškumo galios aspektai bei jos formavimo praktinės priemonės ugdymo įstaigoje. Pedagogai ir ugdymo įstaigos vadovai atliko praktines-kūrybines užduotis „Mano sėkmė + kolegos sėkmė =…“, reflektavo įgytą patirtį, stiprino savo gebėjimus identifikuoti ir spręsti darželio bendruomenės problemas. NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME KOLEGAI LUKUI BENEVIČIUI UŽ ŠILTĄ BENDRAVIMĄ, PRASMINGAS ĮŽVALGAS, PRAKTINIUS PATARIMUS, ĮGALINANČIUS PEDAGOGUS JUDĖTI BESIMOKANČIO DARŽELIO LINK!!!