Aktualių prašymų formos

Užpildytus prašymus kviečiame atsiųsti elektroniniu paštu rastine@jurginelis.vilnius.lm.lt arba perduoti grupės auklėtojai.

Prašymas dėl lengvatos už vaiko išlaikymą taikymo

Prašymas dėl ugdymo trukmės nustatymo iki 4 val.

Prašymas dėl leidimo pasiimti vaiką tretiesiems asmenims

Prašymas dėl perkėlimo į priešmokyklinę grupę

Prašymas dėl išbraukimo iš lopšelio-darželio “Jurginėlis” ugdytinių sąrašų

Taip pat čia galite atsisiųsti ir užpildyti sutikimą dėl vaiko asmens duomenų tvarkymo:
Sutikimas dėl vaiko asmens duomenų tvarkymo