Veiklos sritys

Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas (kodas 85).

Lopšelio-darželio pagrindinė švietimo veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (kodas 85.10.10).

Lopšelio-darželio kita švietimo veiklos rūšis – priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (kodas 85.10.20).

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

  • kitų maitinimo paslaugų teikimas (kodas 56.29);
  • pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas (kodas 41.20.20);
  • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (kodas 68.20).