Finansinės ataskaitos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212, 33 straipsniu,

Vilniaus lopšelis-darželis “Jurginėlis” viešai skelbia įstaigos finansinių ataskaitų rinkinius: 

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2017 metus

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2018 metus

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2019 metus

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2020 metus

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2021 metus

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2022 metus

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2023 metus