Finansinės ataskaitos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212, 33 straipsniu,

Vilniaus lopšelis-darželis “Jurginėlis” viešai skelbia įstaigos finansinių ataskaitų rinkinius: 

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2017 metus

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2018 metus

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2020 metus