Dienos ritmas

 

Ritmiškas darželio gyvenimo organizavimas padeda vaikams harmoningai vystytis,  palaiko jų vidinę pusiausvyrą. Darželio diena tik tuomet yra ritmiška, kai tie patys dalykai kartojasi kasdien ta pačia tvarka. Žinodami, ko gali tikėtis iš ateinančios dienos, valandos, minutės, vaikai atsipalaiduoja nuo stresų, gali ramiai kurti, veikti, žaisti. Ritmo taikymas ugdymo procese padeda sveikai vystytis, veikia gydančiai tas organizmo sistemas, kurios turėtų funkcionuoti ritmiškai – plaučius, širdį, kraujotaką.
Mokytojos uždavinys – taip planuoti ir organizuoti vaikų darželio grupės gyvenimą, kad esminiai dienos ritmo momentai nebūtų pažeisti išorinių veiksnių, kurie gali sutrikdyti vaikų saugią savijautą, jų gerų įpročių formavimąsi bei pasireiškimą.

 

Vaiko dienos ritmas ankstyvojo  amžiaus grupėje:

7.00 (7.30) – 8.20  val. Labas rytas darželi!

8.00 – 8.10 val. Augti didelis žadu, ei, mankštinkimės kartu!

8.20 – 8.50 val. Pusrytėliai  jau garuoja…

9.10 – 10.05 val. Sėskime ratu draugai, padirbėsime rimtai. „Pokalbių ratukas“.  Molio terapija, muzikinė veikla du kartus per savaitę (gali keistis)

10.10 – 10.30 val. Vaisius valgyti skanu (priešpiečiai)

10.30 – 11.50 val.  Keliaujame į lauko  žaidimų  aikštelę

11.50 – 12.30  val. Žaidėme lauke smagiai ir išalkome tikrai (pietūs)

13.00 – 15.00 val. Dėdės  Miego karalystėje

15.00 – 15.30 val. Pamiegojom, pailsėjom iš lovelių išriedėjom (kėlimasis).

15.35 – 16.00 val. Jau pilvukas gurgia vėl, vakarienės laukiam.

16.00 – (18.00) 19.00  val. Popietinė individuali veikla, keliaujam į namus, rytoj susitiksime.

Kūno kultūros, meninio ugdymo, logopedo, psichologo, socialinio pedagogo pagalba, papildomi užsiėmimai pagal grafiką.

____________________________________________________________________

Vaiko dienos ritmas ikimokyklinio/priešmokyklinio  amžiaus grupėje:

7.00-8.00/7.30-8.00 – Labas rytas, darželi!. „Sveiki, mes Jūsų laukėme“.  Pokalbiai

8.00-8.15 – Rytinė mankšta „pamankštinkime kojeles, rankeles

8.30-9.00 – Pusryčiai

9.00-11.00 – Veikla grupėje: ryto ratas, vaikų pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta individuali ar grupelių ugdomoji veikla ugdomosiose erdvėse. Integruota ugdomoji veikla. Ugdomoji aktyvi fizinė veikla, užsiėmimai pas spec. pedagogus

11.00-12.00 – Veikla lauke: pasivaikščiojimas, vaikų žaidimai, gamtos reiškinių stebėjimas, išvykos ir kt.

12.00-13.00 – Sugrįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums, pietūs

13.00-15.00 –Pelele, nešk saldų miegelį… Pogulis, poilsis

15.00-15.30 – Laipsniškas kėlimasis, savarankiška kūrybinė vaikų veikla

15.30- 16.00 – Pasiruošimas vakarienei. Vakarienė

16.00- 18.00/19.00 – Savarankiška, individuali veikla, žaidimai lauke, pokalbiai su tėvais. Skirstomės į namučius. Viso gero, darželi!