Administracija

 

dr. Sergejus Neifachas
Vilniaus lopšelio-darželio “Jurginėlis” direktorius
Justiniškių g. 47, Vilnius LT-05128
Tel.: (85) 2413829
El. paštas: rastine@jurginelis.vilnius.lm.lt direktorius@jurginelis.vilnius.lm.lt
Edukologijos bakalauras, Vaikystės pedagogikos studijos, Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas (KU)
Edukologijos magistras, Švietimo vadyba (ŠU)
Socialinių mokslų srities Edukologijos (07S) krypties mokslų daktaras (ŠU)
Politikos mokslų magistras, Švietimo politika ir vadyba, (MRU) 

Darbo grafikas:

 

 

2018 m. vadovų veiklos užduotys

Direktoriaus Sergejaus Neifacho 2018 metų veiklos ataskaita

 

Laima Preisienė
Vilniaus lopšelio-darželio “Jurginėlis” direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Justiniškių g. 47, Vilnius LT-05128
Tel.: (85) 2413829
El. paštas: rastine@jurginelis.vilnius.lm.lt
Jolita Baliulevičienė
Vilniaus lopšelio-darželio “Jurginėlis” direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Justiniškių g. 47, Vilnius LT-05128
Tel.: (85) 2413829
El. paštas: rastine@jurginelis.vilnius.lm.lt
Rasa Bernatavičienė
Vilniaus lopšelio-darželio “Jurginėlis” sekretorė
Justiniškių g. 47, Vilnius LT-05128
Tel.: (85) 2413829
El. paštas: rastine@jurginelis.vilnius.lm.lt