Administracija

 

dr. Sergejus Neifachas
Vilniaus lopšelio-darželio “Jurginėlis” direktorius
Justiniškių g. 47, Vilnius LT-05128
Tel.: (85) 2413829
El. paštas: rastine@jurginelis.vilnius.lm.lt direktorius@jurginelis.vilnius.lm.lt
Edukologijos bakalauras, Vaikystės pedagogikos studijos, Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas (KU)
Edukologijos magistras, Švietimo vadyba (ŠU)
Socialinių mokslų srities Edukologijos (07S) krypties mokslų daktaras (ŠU)
Politikos mokslų magistras, Švietimo politika ir vadyba, (MRU)                 
Verslo vadybos magistras, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Švietimo lyderystės studijų programa.  

Darbo grafikas:

 

 

2018 m. vadovų veiklos užduotys

Direktoriaus Sergejaus Neifacho 2018 metų veiklos ataskaita

2018 lėšų panaudojimas

Direktoriaus Sergejaus Neifacho 2019 metų veiklos ataskaita

2019 lėšų panaudojimas

Direktoriaus Sergejaus Neifacho 2020 metų veiklos ataskaita

2020 lėšų panaudojimas  

Direktoriaus Sergejaus Neifacho 2021 metų veiklos ataskaita

2021 lėšų panaudojimas 

Direktoriaus Sergejaus Neifacho 2022 metų veiklos ataskaita

2022 lėšų panaudojimas 

Direktoriaus Sergejaus Neifacho 2023 metų veiklos ataskaita

2023 lėšų panaudojimas

 

Laima Preisienė
Vilniaus lopšelio-darželio “Jurginėlis” direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Justiniškių g. 47, Vilnius LT-05128
Tel.: (85) 2413829
El. paštas: rastine@jurginelis.vilnius.lm.lt

Jolita Baliulevičienė
Vilniaus lopšelio-darželio “Jurginėlis” direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Justiniškių g. 47, Vilnius LT-05128
Tel.: (85) 2413829
El. paštas: rastine@jurginelis.vilnius.lm.lt

Dalia Kumponienė
Vilniaus lopšelio-darželio “Jurginėlis” sekretorė
Justiniškių g. 47, Vilnius LT-05128
Tel.: (85) 2413829
El. paštas: rastine@jurginelis.vilnius.lm.lt