GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS DARŽELYJE

Šiandien gamtos bičiuliai susirinko Vilniaus lopšelyje-darželyje “Vaidilutė”. Aplinkosauginės konferencijos tema paskatino darželių mokytojas dalintis pažangiomis praktikomis apie ugdymosi veiklas gamtoje. Džiaugiuosi, keturios “Jurginėlio” ikimokyklinio ugdymo mokytojos Erika Aladavičienė, Eglė Girčienė, Rūta Kurilaitė, Greta Sutkevičiūtė pristatė stendinius pranešimus. Dėkojame “Vaidilutės” darželio bendruomenei už prasmingą diskusiją ir lyderystę mažųjų gamtamoksliniame ugdyme.