Vaikų priėmimas į darželį

 

Tėvelių, globėjų, rūpintojų, pageidaujančių lankyti lopšelį-darželį, dėmesiui!

Nauja darželių tvarka

„Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 lapkričio 11 d. sprendimu Nr. 1-235.

Vaikų eilės yra skelbiamos viešoje erdvėje adresu: http://www.freedata.lt/vietosdarzeliuose/

Prašymai centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje (toliau – IS) registruojami nuolat. Prašymo pateikimo laikas vaiko eilės numeriui įtakos neturi. Tai galima padaryti internetu (užpildoma elektroninė prašymo forma, esanti Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt → Prisijungti → Mano meniu → Švietimas → mano darželis), arba atvykus į Vilniaus miesto savivaldybę. Grupės sudaromos gegužės mėnesį, todėl norint lankyti 2018 m. rugsėjį, reikia užsiregistruoti iki balandžio 30 d. Eilės bus sudaromos atsižvelgiant į turimus prioritetus, registracijos laikas nebus svarbus.

KAIP VEIKIA NAUJOJI REGISTRACIJOS Į DARŽELIUS SISTEMA