Vaikų priėmimas į darželį

Tėvelių, globėjų, rūpintojų, pageidaujančių lankyti lopšelį-darželį, dėmesiui!

VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (aktualioji redakcija)

Prašymai centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje (toliau – IS) registruojami nuolat. Prašymo pateikimo laikas vaiko eilės numeriui įtakos neturi. Tai galima padaryti internetu (užpildoma elektroninė prašymo forma, esanti Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt → Prisijungti → Mano meniu → Švietimas → mano darželis), arba atvykus į Vilniaus miesto savivaldybę. Grupės sudaromos gegužės mėnesį, todėl norint lankyti 2018 m. rugsėjį, reikia užsiregistruoti iki balandžio 30 d. Eilės bus sudaromos atsižvelgiant į turimus prioritetus, registracijos laikas nebus svarbus.

KAIP VEIKIA NAUJOJI REGISTRACIJOS Į DARŽELIUS SISTEMA