Logopedo paslaugos, darbo grafikas

Kas yra logopedas?

Logopedas – darželyje dirbantis specialistas, padedantis vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Dažnai klaidingai manoma, kad logopedas reikalingas tik tiems, kurie blogai taria vieną ar kitą garsą. Tačiau logopedas padeda ir tiems, kurių pati kalba neatitinka amžiaus normų (skurdus žodynas, nerišlūs sakinai ir kt.).

Kaip atliekamas kalbos vertinimas?

Logopedas atlieka kalbos tyrimą, kurio metu išsiaiškina, kokių garsų netaria vaikas, įvertina vaiko žodyną, gramatinę kalbos sandarą, rišlaus pasakojimo įgūdžius, artikuliacinį aparatą, foneminės klausos išlavėjimą.

Jei logopedas nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimą:

– informuoja ir konsultuoja auklėtoją dėl vaiko ugdymo kasdieninėje veikloje;

– informuoja ir konsultuoja tėvus dėl vaiko ugdymo namuose, teikia rekomendacijas;

– veda pogrupines ar individualias kalbos ugdymo pratybas, projektinę veiklą grupėse.

Kas daroma logopedinių pratybų metu?

  • Pratybų metu esant fonetiniams, fonologiniams sutrikimams lavinama foneminė klausa; sudaromi garsinės analizės bei sintezės įgūdžiai; ruošiamas artikuliacinis aparatas garsams tarti; mokoma garsų tarimo ir jų įtvirtinimo kalboje; garsų diferencijavimo.
  • Esant kalbos neišsivystymui, sulėtėjusiai kalbos raidai: bendrosios ir smulkiosios motorikos lavinimas; klausos, dėmesio, foneminės klausos lavinimas, garsinės analizės ir sintezės mokymas;
    bendravimo skatinimas (žaidžiant ir kt. veikloje); pažintinių procesų (mąstymo, dėmesio, atminties, orientacijos erdvėje ir kt.) lavinimas; artikuliacinio aparato ruošimas garsams tarti; garsų tarimo mokymas ir įtvirtinimas kalboje, garsų diferencijavimas; žodyno tikslinimas ir turtinimas; gramatiškai taisyklingos kalbos ugdymas.

Kas labai svarbu?

Labai svarbu tėvams suvokti, kad jie yra pagrindiniai pagalbininkai savo vaikui. Užsiėmimus vaikas
lanko 2 kartus per savaitę, iki 25min. trunkiančiose pratybose. Tai yra tikrai mažai kokybiškam ir
efektyviam kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimui, todėl dažnai tikslo siekimas užtrunka. Tėvai namuose turėtų pakartoti pratybų metu atliktas užduotis, sekti ir taisyti vaiko tarimo klaidas, nuolat domėtis, kaip jie gali padėti savo vaikui ir kasdien skirti tam bent truputėlį laiko.
Žinoma, labai svarbus ir paties vaiko noras bei motyvacija. Todėl būtina mokymąsi pateikti kaip žaidybinę, vaikui smagią veiklą. Išmokti tarti naują garsą – nelengva užduotis, todėl nenusiminkite, jei nepasisekė taip greitai, kaip jūs norėjote. Būkite kantrūs ir nuoseklūs.

Logopedė Aušra Lenkauskienė: Logopedė Snieguolė Mickūnienė
PIRMADIENIS – 7.30 – 12.30  /  15.00 – 18.00  ANTRADIENIS – 7.00-15.00
ANTRADIENIS – 7.30 – 12.30  /  15.00 – 18.00 TREČIADIENIS – 7.00-14.30
TREČIADIENIS – 7.30 – 12.30  /  15.00 – 18.00  KETVIRTADIENIS – 7.00-14.00
KETVIRTADIENIS – 7.30 – 12.30  /  15.00 – 18.00  PENKTADIENIS – 7.00-12.00
Dėl konsultacijų kreiptis el. paštas: logopedeausrajurginelis@gmail.com Dėl konsultacijų kreiptis el. paštas: logopedesnieguole@gmail.com