Apie mus

Vilniaus lopšelis-darželis „Jurginėlis“, esantis Justiniškių g. 47, LT-05128, Vilniuje (toliau – Lopšelis-darželis) tai viešasis juridinis asmuo (kodas 190029045) biudžetinė Vilniaus m. savivaldybės neformaliojo švietimo mokykla.

Lopšelio – darželio „Jurginėlis“ darbo laikas 7.00-19.00 val.

Institucijos grupė – 3110 (ikimokyklinis ugdymas).

Ugdymo forma – dieninė.

Ugdymo kalba – lietuvių kalba.

Pagrindinė lopšelio-darželio veiklos rūšis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Lopšelis-darželis turi paramos gavėjo statusą.

Lopšelis-darželis turi savo atributiką: vėliavą, darželio vaikų ir bendruomenės dainą.

Elektroninio pašto adresas: rastine@jurginelis.vilnius.lm.lt

Darželyje veikia 12 grupių:

2 lopšelio (2-3 m.), 7 darželio (3-5 m.), 3 priešmokyklinės (5-7 m.) grupės.

Įstaigoje dirba 24 mokytojos: 10 iš jų – vyr. mokytojos, 6 iš jų – mokytojos metodininkės; 8 ikimokyklinio ugdymo mokytojos, meninio ugdymo mokytoja, fizinio ugdymo mokytoja, 2 logopedės, psichologas, specialus pedagogas, socialinis pedagogas, 12 auklėtojos padėjėjų.

Savivalda:  Lopšelio-darželio Taryba, Lopšelio-darželio Pedagogų taryba, Vaikų grupių tėvų (globėjų) komitetai, Darbo taryba, Metodinė taryba, Vaiko gerovės komisija.

Mūsų darželio vertybės:

  • Vaikas. Suvokiantis save kaip asmenybę, aktyvus, smalsus, kuriantis, išmanus, savarankiškai ieškantis žinių, sėkmingai ugdantis informacinę kultūrą bei raštingumą.
  • Pedagogas. Besivadovaujantis patyriminio ugdymo strategija, vaiko ūgties siekiantis per asmeninę jo patirtį, inovatyvus, atviras naujovėms, gebantis naudotis pažangiomis technologijomis.
  • Bendruomenė. Įsitraukianti į ugdymą ir lopšelio-darželio veiklą, besidominti kintančia aplinka, reflektyvi, bendraujanti tarpusavyje ir palaikanti išorinius partnerystės ryšius, besinaudojanti komunikacinėmis priemonėmis.
  • Aplinka. Daugiafunkcinė, persikelianti į socialines erdves, skatinanti vaikų aktyvumą, žaidimą, pažinimą, tyrinėjimą, eksperimentavimą, virtuali, praturtinta skaitmeninėmis priemonėmis, daugialypės terpės įrenginiais.