Apie mus

 

Vilniaus lopšelis-darželis „Jurginėlis“ Vilniaus miesto Savivaldybės biudžetinė ikimokyklinė įstaiga.

Pagrindinė veiklos rūšis: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Lopšelio – darželio „Jurginėlis“ darbo laikas 7.00-19.12 val.

Ugdymas vyksta lietuvių kalba, penkias dienas per savaitę.

Darželyje veikia 12 grupių:

2 lopšelio (2-3 m.), 8 darželio (3-6 m.), 2 priešmokyklinės (6-7 m.) grupės.

Įstaigoje dirba 19 auklėtojų: 10 iš jų – vyr. mokytojos, viena iš jų – auklėtoja metodininkė; meninio ugdymo pedagogas, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, 12 auklėtojos padėjėjų.

Savivalda:  Įstaigos taryba, Tėvų aktyvas, Pedagogų taryba, Metodinė taryba, Vaiko gerovės komisija.

Mūsų darželio vertybės:

  • pagarba sau ir kitam,  santykius su žmonėmis grįsti savitarpio supratimu;
  • tolerantiškas  požiūris į fizinius, religinius, socialinius, kultūrinius žmonių skirtumus;
  • rūpinimąsis  kitais, neabejingumas viskam, kas vyksta šalia;
  • sąžiningumas, atsakomybė  už žodį, veiksmą, poelgį;
  • kūrybiškumas;
  • nuostata sveikai gyventi;
  • nuostata realiai vertinti bei nuolat tobulinti asmeninę, socialinę, pažinimo bei kultūrinę kompetencijas;
  • humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis grindžiamas gyvenimo būdas vaikų grupėje ir šeimoje;
  • vaiko ir pedagogo sąveika, skatinanti vaiko aktyvumą, kūrybingumą, praturtinanti jo patirtį, padedanti perimti kultūrines vertybes,  patriotizmą, pagarbą tautos kultūrai bei tradicijoms.