Programa „KYMOCHI“

„Kymoči“ (japoniškai „kymochi“ reiškia „jausmas“) – tai ikimokyklinio ugdymo programa, kurios pagrindas yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. „Kymoči“ programa skirta emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti. Socialiniai ir emociniai ikimokyklinio amžiaus vaikų įgūdžiai lavinami žaidžiant su „Kymoči“ žaislais – minkštomis lėlytėmis.

Programos tikslas – išmokti valdyti ir išreikšti jausmus pozityviu būdu.

Uždaviniai:
• Išmokti atpažinti ir valdyti emocijas;
• Mokytis rūpintis ir padėti kitiems;
• Ugdytis gebėjimą kurti pozityvius santykius.

Kymočiai – žaislai turintys jausmus. Šiais žaislais siekiama ugdyti savigarbą, pasitikėjimą savimi ir emocinį intelektą. Jie padeda kalbėtis apie jausmus. Vaikai mokosi jausmų pavadinimų, kaip bendrauti, kaip valdyti savo jausmus. Mažieji susipažįsta su kymočiais, išmoksta jų vardus, kokius jausmus jie simbolizuoja.

Yra penki minkšti žaislai – kymočiai. Kiekvienas turi skirtingus jausmus, charakterį, pomėgius:

 • Balandė Meilė – atrodo lyg visų kymočių mama. Ji miela, rūpestinga ir pašalina visus
  nesklandumus. Balandė Meilė yra personažas, ugdantis vaikų kilnumą, rūpestingumą,
  išdidumą, dėkingumą ir optimizmą;
 • Debesėlis – nenuspėjamas personažas. Vieną dieną jis linksmas, kitą – piktas, koks bus trečią,
  niekas nežino. Jis padeda vaikams išmokti numatyti, planuoti ir naudoti tokį balso toną, veido
  išraišką ir žodžius, kurie nepaisant nemalonių jausmų padėtų išlaikyti teigiamus santykius;
 • Lipšniakojė – miela ir jausminga būtybė. Ji visada šypsosi, nori apsikabinti, neatsisako padėti,
  tačiau kartais neįvertina savo jausmų bei draugiškumo stiprumo ir taip užgožia kitus. Lipšniakojė padės vaikams išmokti susikoncentruoti;
 • Vikšrelis – protingas, atidus ir labai atsargus. Vikšrelis yra personažas, mokantis vaikus kaip
  įsijungti į žaidimus ir būti drąsiu siekiant savo tikslų;
 • Katytė – moka įtikinti. Kai ji ką nors nusprendžia, jos niekas nesustabdys. Katė yra personažas,
  ugdantis vaikų kantrybę, atlaidumą, paslaugumą, sugebėjimą sprendimus priimti gražiai. Moko
  būti lyderiais.