STEAM


§ Vaikams tai visai kita erdvė, kitokia nei įprasta, su daug laisvės, spalvų ir kiekvieną kartą stebinsianti.


STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką vaiko tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų ugdymas gamtos pažinimo, technologijų (robotikos), inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths) kontekste.


§ Kitoks požiūris, kitokia ugdymosi aplinka, kitokia ugdymosi sąveika – tai STEAM darželyje.


Vilniaus lopšelis-darželis „Jurginėlis“ jungiasi į tarptautinį tinklą STEAM (iš anglų kalbos – gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika), siekia mokykloje populiarinti robotiką, inžineriją, menus, technologijas ir matematinių vaizdinių formavimą.


§ Augame, nes STEAM ugdymas kuria galimybes atrasti, pažinti, tyrinėti.


Neformalaus (darželio) ugdymo kontekste STEAM apima šias tiksliųjų mokslų sritis:
• gamtos pažinimą ir tyrinėjimą (stebėjimą, eksperimentus, bandymus, kūrybinė veikla su gamtine medžiaga). Tyrinėjimo metu vaikai tampa aktyviais dalyviais. Jie susikaupia, bando kritiškai mąstyti, kantriai išlaukti bandymo pabaigos. Tai suteikia galimybių kūrybiškai tyrinėti ir kurti.
• inžineriją (konstravimą);
• technologijas (kompiuterių ir informacinės sistemos, žaidimų kūrimas, įrangos sprendimai, 3D modeliavimas);
• matematinių vaizdinių formavimas.

Taikant STEAM metodą vaikai skatinami eksperimentuoti, pasitelkti vaizduotę, papildant estetikos, jutiminio ir emocinio patyrimo aspektus. Vaikai nori sužinoti, išmokti, suprasti, kas vyksta aplinkui. Tyrinėdami atidžiai stebi, klausosi, liečia, domisi.
Tobulėja vaikų aplinkos pažinimo sritis – mažieji skatinami mąstyti, samprotauti, spręsti iškilusias problemas. Veikdami jie mokosi suprasti supančią aplinką kalba, vaizdais, simboliais ir kitomis kūrybinėmis priemonėmis. Vaikai demonstruoja smalsumą, aktyviai tyrinėdami daiktus, priemones, aplinkoje pastebi naujus objektus, stengiasi suvokti, kaip kas veikia.
STEAM ugdymo procesas neatsiejamas nuo skaičiavimo ir matavimo srities.
Skaičiavimo srityje vaikui ugdantis tobulėja:
• gebėjimas vartoti matematinius simbolius daiktų kiekiui žymėti, daiktų grupėms palyginti pagal kiekį (vienas, daug, mažai);
• gebėjimas suprasti daikto vietą eilėje, sudaryti įvairias sekas.
Matavimo srityje vaikui ugdantis tobulėja:
• gebėjimas tapatinti, grupuoti, klasifikuoti daiktus pagal formą, dydį, spalvą;
• gebėjimas matuoti.