Projektai

Vilniaus lopšelis-darželis „Jurginėlis“ vykdo ES projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vertinimo ir stebėsenos modelio sukūrimas ir diegimas“, projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0035