Neformaliojo ugdymo veiklos vaikams

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Neformalusis ugdymas yra kryptinga veikla, kuria, plėtojant vaiko asmenines, socialines ir edukacines kompetencijas, siekiama ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Neformalaus ugdymo būrelių tvarkaraštis 2023–2024 m. m.

MUZIKOS SALĖS UŽIMTUMAS

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS

TOMO PETREIKIO ŠOKIŲ STUDIJA

15.10 val. – 16.25 val.

SOSTINĖS KREPŠINIO MOKYKLA (Krepšinis)

15.10 val. – 16.10 val.

TOMO PETREIKIO ŠOKIŲ STUDIJA

15.10 val. – 16.25 val.

SOSTINĖS KREPŠINIO MOKYKLA (Krepšinis)

15.10 val. – 16.10 val.

KARATE MOKYKLA ,,BUDORA“

16.30 val.  – 17.30 val.

FUTBOLAS

16.10 val. – 17.10 val.

KARATE MOKYKLA ,,BUDORA“

16.30 val.  – 17.30 val.

FUTBOLAS

16.10 val. – 17.10 val.

 

BŪRELIŲ KABINETO UŽIMTUMAS

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS

MAŽIEJI ŠNEKUČIAI

15.10 val. – 17.30 val.

MAŽIEJI ŠNEKUČIAI

15.10 val. – 17.30 val.

MOLIO TERAPIJA

9.00 val. – 12.00 val.