Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas mūsų įstaigoje organizuojamas remiantis:

Ikimokyklinio ugdymo programa

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

Rekomendacijose ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė ir atradimai“ pateikiamos inovatyvios idėjos kasdienėms vaikų veikloms organizuoti. Dalyvaudami šiose veiklose vaikai turi galimybę įgyti gebėjimus, kurie yra svarbūs vaikams iki šešerių metų ir kurie numatyti Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše.

Tikimąsi, kad šis rinkinys padeda tobulinti ikimokyklinio ugdymo praktikos kokybę, diegti mokslo pažanga grindžiamą ugdymą ir inovatyvius pedagoginius metodus bei priemones. Rinkiniuose daug dėmesio skiriama STEAM, informatinio mąstymo, darnios plėtros ir kitų sričių ugdymui.

Rinkinius sudaro 4 dalys:

Žaismė ir atradimai. Vadovas pedagoguikaip naudotis metodinės medžiagos rinkiniais.

Pakylėta kasdienybė. Rekomendacijos pedagogams kaip formuoti estetinę grupės/ugdymo įstaigos aplinką.

I rinkinys – rekomendacijos pedagogams ugdantiems vaikus iki 3 metų (8 knygelės).

II rinkinys – rekomendacijos pedagogams ugdantiems vaikus nuo 3 m. iki 6 m. (10 knygelių).