Priešmokyklinis ugdymas

Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo

Švietimo portalas emokykla apie Priešmokyklinį ugdymą

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (2022-09)

Priešmokyklinio ugdymo (PU) kompetencijų raidos aprašas

Įgyvendinant Priešmokyklinio ugdymo programą ugdomos šios 7 kompetencijos:

  • Komunikavimo kompetencija
  • Kultūrinė kompetencija
  • Kūrybiškumo kompetencija
  • Pažinimo kompetencija
  • Pilietiškumo kompetencija
  • Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija
  • Skaitmeninė kompetencija

 

Nauja metodinė medžiaga „PATIRČIŲ ERDVĖS

Rekomendacijų rinkinys „Patirčių erdvės“ – tai įdomių, prasmingų, tikslingų, šiuolaikiškų, į 5–6 m. vaikų iniciatyvas orientuotų projektinių veiklų grupėje ir kitose erdvėse pasiūlymai, padėsiantys vaikams augti ir bręsti kaip asmenybėms, išsiugdyti kompetencijas, numatytas priešmokyklinio ugdymo programoje, ir taip pasirengti mokytis mokykloje.

Rinkinį sudaro du leidiniai – vienas, skirtas grupėje (50 projektų), kitas – lauke (50 projektų) atliekamoms priešmokyklinio ugdymo veikloms, ir 3 priedai (leidiniai):