Programa “Zipio draugai”

„Zipio draugai“ – tai tarptautinė programa, kurios tikslas yra padėti 5-7 metų vaikams išmokti lengviau įveikti kasdienius sunkumus. Programa siekia pagerinti vaikų emocinę savijautą, padėdama jiems įgyti socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Tikima, kad dar vaikystėje įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę.

PROGRAMA “ZIPIO DRAUGAI” – KNYGA TĖVAMS IR UGDYTOJAMS. 

Dalyvaudami programoje „Zipio draugai“ vaikai mokosi:
• atpažinti savo jausmus ir kalbėti apie juos;
• aiškiai įvardinti/pasakyti tai, ką nori pasakyti;
• įdėmiai klausytis;
• kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams;
• rasti draugų ir išsaugoti draugystę;
• įveikti vienišumą, atstūmimą ar priekabiavimą;
• nesileisti, kad būtų priekabiaujama;
• spręsti konfliktus;
• išgyventi pasikeitimus ir netektis bei prie jų prisitaikyti.

Programa padeda vaikams įveikti stresus ir kasdienius sunkumus, moko ieškoti būdų susitvarkyti su jausmais, įtvirtina vaiko gebėjimą naudotis parama ir ją teikti, ugdo vaikų empatiją.

Kiekviena programos dalis skirta atskirai temai.
1 dalis „Jausmai“: vaikai pradeda programą kalbėdamiesi apie jausmus – liūdesį, džiaugsmą, pyktį, pavydą, jaudulį. Jie mokosi pasakyti, kaip jaučiasi vienoje ar kitoje situacijoje ir ieško būdų, galinčių padėti pasijusti geriau.

2 dalis „Bendravimas“: šioje dalyje vaikai mokomi sėkmingai bendrauti: klausytis kitų, prašyti pagalbos ir aiškiai išreikšti tai, ką jie nori pasakyti, net jei tai ir sudėtingas dalykas. Šių valandėlių metu dažnai atsiveria net ir tyleniai, kurie išmoksta laisviau reikšti savo nuomonę.

3 dalis „Tarpusavio santykių užmezgimas ir nutraukimas“: čia vaikai daugiau sužino apie draugystę – kaip susidraugauti ir išsaugoti draugystę, ką daryti, jei jie jaučiasi vieniši ir atstumti. Jie mokosi atsiprašyti ir susitaikyti su draugu po ginčo.

4 dalis „Konflikto sprendimas“: šioje dalyje kalbama apie tai, kaip spręsti konfliktus, ir pedagogai pastebi, kad vaikai išmoksta daug lengviau įveikti visokius nesutarimus. Taip pat nagrinėjama priekabių, arba patyčių, problema, ir vaikai ieško būdų, kaip sustabdyti priekabiautojus.

5 dalis „Pasikeitimo ir netekties išgyvenimas“: čia kalbama apie didesnių ir mažesnių pasikeitimų išgyvenimą. Didžiausias pasikeitimas – tai kieno nors mirtis. Nors suaugusiems apie mirtį kalbėti dažnai labai sunku, vaikams taip būna retai: jie vertina galimybę atvirai pasikalbėti šia tema, daugeliui suaugusiųjų tapusia tikru tabu. Vienos valandėlės metu vaikai aplanko netoliese esančias kapines, ir, kaip nebūtų keista, kartais tai jiems tampa pačia įdomiausia visos programos valandėle.

6 dalis „Įveikiame“: ši, paskutinioji, programos dalis įtvirtina vaikų įgytas žinias ir gebėjimus. Paskutinė valandėlė skiriama šventei – tada kiekvienam vaikui įteikiamas „Zipio draugų“ pažymėjimas.