PROJEKTO VEIKLŲ VIEŠINIMO RENGINYS ĮSTAIGOMS DALYVĖMS

2019 m. gruodžio 13 d. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Jurginėlis“ įvyko ES socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto dalyvių susirinkimas. Projekto tikslas – užtikrinti ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimą formuojant naujas kokybės užtikrinimo praktikas, grindžiamas didesniu įsitraukimu, bendruo... Skaityti daugiau

PROJEKTO SUTARTIES PASIRAŠYMAS

2019 m. spalio 8 d. Europos socialinio fondo agentūra ir Vilniaus lopšelis-darželis „Jurginėlis“ pasirašė projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės vertinimo ir stebėsenos modelio sukūrimas ir diegimas“, projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0035, sutartį. (daugiau…) Skaityti daugiau