Mokestis už darželį, lengvatos

Gavėjas BĮ ,, Skaitlis “ Įmonės kodas 300035837

AB Luminor bankas  

Sąskaitos  Nr.  LT884010042400559260 EUR 

Įmokos kodas 31550

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO  sprendimas 2022-12-21

Informavimo dėl vaiko lankymo / nelankymo tvarkos aprašas

PRAŠYMAS DĖL MOKESČIO UŽ MAITINIMĄ NETAIKYMO prašymo forma

 

Mokesčio už vaiko išlaikymą kvitai internetu

Informuojame, kad mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas kvitai yra pateikiami:

https://svietimas.vilnius.lt/ arba https://darzelis.vilnius.lt/

Nurodytoje svetainėje reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos “Mano darželis”.
Tėvai, turintys paskyras, gali prisijungti ir matyti kvitus.

Tėvai, kurie neturi susikūrę paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus: www.epaslaugos.lt. Maloniai prašome naudotis.