Korupcijos prevencija

UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĖS VYKDYMĄ VILNIAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE “JURGINĖLIS” YRA ATSAKINGAS VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „JURGINĖLIS“ SOCIALINIS PEDAGOGAS MINDAUGAS VĖLYKIS

Kontaktai

Tel. (8 5) 241 38 29

El. p. rastine@jurginelis.vilnius.lm.lt, direktorius@jurginelis.vilnius.lm.lt, arba  galite pateikti pretenziją raštu į Pasiūlymų, pageidavimų dėžutę (šalia PAGRINDINIO PASTATO ĮĖJIMO).

Vilniaus lopšelio-darželio “Jurginėlis” korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Vilniaus lopšelio-darželio “Jurginėlis” korupcijos prevencijos programa

Vilniaus lopšelio-darželio “Jurginėlis” korupcijos prevencijos planas 2023-2025 m.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos sukurtoje  antikorupcinio švietimo e. mokymo platformos esančiuose mokymuose https://emokymai.stt.lt/   gali naudotis visi norintys, joje suteikiama teorinė medžiaga su praktiniais pavyzdžiais ir aktualia statistine medžiaga, taip pat po kiekvienos išklausytos temos, atlikus testą yra išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas.

Pareigybių sąrašas, į kurias skiriant asmenį teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį:

1. direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;

2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui.