Darbo užmokestis

Švietimo įstaigų darbuotojų 2019-2020 m. III ketv. atlyginimai

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Švietimo įstaigų darbuotojų 2023 m. III ketv. atlyginimai

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas (Suvestinė redakcija nuo 2023-09-01 iki 2024-08-31)
Vilniaus lopšelio-darželio “Jurginėlis” darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas: 1 dalis / 2 dalis
Vilniaus lopšelio-darželio “Jurginėlis” darbuotojų darbo apmokėjimo sistema
Vilniaus lopšelio-darželio “Jurginėlis” beviltiškų skolų pripažinimo, apskaičiavimo ir nurašymo tvarkos aprašas