Aš mažasis STEAM kūrėjas

Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, kaip ir visa šalies švietimo sistema, prisideda prie darnaus vystymosi ir STEAM plėtotės vaikystėje.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aušra Greininkienė puikiai integruoja STEAM ugdymosi strategijas Vilniaus lopšelio-darželio “Jurginėlis” “Ąžuoliukų” grupėje. Atviros veiklos akimirkos.

Grupė Ugdomosios veiklos pavadinimas Tikslas Pasiektas rezultatas
“Ąžuoliukai” Aš – mažasis STEAM kūrėjas Skatinti aktyvius tyrinėjimo būdus, organizuoti vaikų darbą grupelėmis, veikimą įvairiomis priemonėmis. Vaikai eksperimentuoja, tyrinėja medžiagų savybes, dirba mažomis grupelėmis.