ATVIRA STEAM STUDIJŲ ERDVĖ DARŽELYJE

Šiuolaikinė ugdymo aplinka darželyje, vaikai, pedagogai, dėstytojai ir VU Vaikystės pedagogikos studijų studentai… Puiki sinergija ir švietimo jungčių plėtra. Darželio be sienų kūrimo idėja skatina tobulėti ir ieškoti pažangią pedagoginę praktika kartu natūralioje ugdymo aplinkoje. Nuoširdus ačiū kolegei doc. dr. Aušra Žemgulienė, VU studentėms pedagogėms už smagias, turiningas refleksyviųjų socialinio raštingumo studijų akimirkas.