MUZIKALUS RUDUO – RUDENĖLIO FESTIVALIS DARŽELYJE

Šiandien darželio erdvėse stebuklingas rudens medis pabėrė spalvingų dainų, ratelių vaisių. Dėkoju muzikos mokytojai Daliai Garbačauskienei ir ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Žanetai Daugvilei, Ivonai Zinkevič už renginio organizavimą ir vedimą. Puikūs grupių vaikų pasirodymai. Ačiū grupių mokytojoms už aktyvų įsitraukimą.