BENDRADARBIAVIMAS IR TINKLAVEIKOS PLĖTRA VAKARŲ LIETUVOJE – KLAIPĖDOS KRAŠTE

VU UMI antros tarptautinės konferencijos dienos kūrybinės-praktinės dirbtuvės nukreipė mus plėtoti ryšius ir dalintis gerąja STEAM ugdymo praktikos patirtimi į Klaipėdos rajoną. Lankėmės Gargždų Kranto progimnazijoje ir vedėme STEAM ugdymo mokymus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams. Džaigiuosi ir didžiuojuosi lektorių lyderyste – dėkoju Vilniaus lopšelio-darželio “Jurginėlis” komandai – Leonui Kleniauskui ir Agnei Balėnei už įtraukiančių praktikų pristatymą. Mokytojai praktiškai išbandė ugdymosi veiklas, priemones. Didelis ačiū Klaipėdos rajono švietimo skyriaus vyr. specialiatei Irenai Barbšienei ir Klaipėdos rajono švietimo centro metodininkei Nomedai Skliuderienei už bendradarbiavimą, ilgalaikių projektinių iniciatyvų palaikymą ir įgyvendinimą. Prieš išvykstant užsukome į Gargždų “Naminuko” darželį ir susipažinome su KNEIPO ugdymo strategija. Gera plėtoti ir stiprinti VILNIAUS IR KLAIPĖDOS RAJONO švietimo tinklaveiką, semtis idėjų vieni iš kitų.