GAMTAMOKSLINIS IR APLINKOSAUGINIS UGDYMAS DARŽELYJE

Šiandien darželio mokytojos Rūta Kurilaitė ir Greta Sutkevičiūtė dalyvavo ir pristatė stendinius pranešimus Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinėje-praktinėje konferencijoje “Metodinių priemonių rengimas ir jų panaudojimas ugdant vaikų aplinkosaugines, gamtamokslines kompetencijas”. Renginys vyko Vilniaus lopšelyje-darželyje “Pušynėlis”. Dėkojame organizatoriams už kvietimą ir gerosios patirties sklaidą.