Aktyvi mokykla

Įgyvendindamos septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatą „siekti mokyklų savitumo ir sudaryti prielaidas kurti savitą mokyklos strategiją ir kultūrą bei atverti galimybes įvairiems mokyklos modeliams – darnios mokyklos, „žaliosios“ mokyklos, sveikatą stiprinančios mokyklos ir kt.“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė ir bendru įsakymu patvirtino naujos redakcijos Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas).

Aktyvios mokyklos modelio kūrimas mokyklos bendruomenei suteiks daugiau galimybių fiziniam aktyvumui ir sportui: ieškoti naujų sprendimų aktyviai laiką leisti ne tik po pamokų, bet ir prieš pamokas bei jų metu, suteiks aukštos kokybės kūno kultūros pamokas bei sukurs palankią fizinę aplinką. Aktyvioje mokykloje turėtų būti įvertintas ir pastebėtas kiekvienas jos narys.

Skatiname mokyklų bendruomenes rinktis sveikesnį kasdienį gyvenimo būdą ir būti aktyvesnėms, rekomenduojame siekti sveikatą stiprinančios mokyklos arba aktyvios mokyklos statuso pripažinimo ir įsilieti į daugiametę patirtį turintį Nacionalinį sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą ar pradėti kurti naują aktyvių mokyklų tinklą. Raktas aktyvių mokyklų kūrimosi pradžiai jau yra – Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašas.