Praktinė-kūrybinė-pažintinė veikla

ŠV. VELYKŲ BELAUKIANT: STEAM pažintinė veikla 

GRUPĖ VEIKLOS PAVADINIMAS UGDYMOSI TIKSLAS PASIEKTAS REZULTATAS
„Žibučių“,
„Gandriukų“,
„Zuikučių“ grupės
„Velykų belaukiant“ Sužinos apie kiaušinių marginimo būdus bei praktiškai pritaikys įgytą patirtį marginant kiaušinius. Vaikai per praktinę-pažintinę-kūrybinę veiklą, margindami kiaušinius, labiau įgis kūrybiškumo įgūdžių. Patobulins pažinimo, komunikavimo, asmeninę, kūrybingumo, socialinę kompetencijas.

Šiai šventei vaikai ir auklėtojai ruošėsi iš anksto: vaikai spalvino margučius, šokdavo ratelius. Pavasariškai papuošta darželio salė sukvietė ir mažus, ir didelius pasidžiaugti mažosiomis velykėlėmis. Vaikai susipažino su šventės tradicijomis, žaidė žaidimus, dainavo smagias pavasario daineles.