Veiklos darželio grupėse

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „JURGINĖLIS“
Praktinės-tiriamosios veiklos 2018-2019 m.m.

GRUPĖ VEIKLOS PAVADINIMAS  UGDYMOSI TIKSLAS  PASIEKTAS REZULTATAS
„Drugelių“,
„Ąžuoliukų“,
„Pelėdžiukų“ grupės
„Auginu atsakingai“ Stebės drugelių pasaulį, jų vystymosi ciklo stadijas, susipažins su drugelių priežiūros ypatumais. Vaikai per praktinę-tiriamąją veiklą stebės ir susipažins su drugelių pasauliu. Patobulins pažinimo, mokėjimo mokytis, komunikavimo, asmeninę, socialinę kompetencijas. Rūpinsis maitinimu ir priežiūra.

“JURGINĖLIO” sode plasnoja tropiniai drugeliai.
Vasarėlė jau atėjo iš šiltų, šiltų pietų – vėl mes šokame pievelėj, vėl mes sukamės ratu… Šiandien darželio vaikams buvo organizuota vasaros pramoga. Darželyje svečiavosi “Drugelių namai” ir pristatė tropinių drugelių parodą-edukaciją. Drugelių apsuptyje vaikai pasisėmė daug gerų įspūdžių ir teigiamų emocijų, išgirdo pasakojimų apie drugelių stebuklingą pasaulį. Vėl dainuojam su drugeliais girioj, pievoj ir laukuos.