STEAM – “Saulės sistemos dėlionė”

Vilniaus l/d “Jurginėlis” vaikai dalyvavo edukacinėje pramogoje “SAULĖS SISTEMOS DĖLIONĖS”. 

Vaikai patys stebėdami, tyrinėdami kosminę erdvę parsinešė ne tik įspūdžius, bet ir įgijo STEAM tyrinėjimo kompetencijų. Vaikai pašniukštinėjo po kosmoso istoriją. Ačiū pavaduotojai Gražinai ir auklėtojai Marijai už nuostabią edukacinę pramogą.

Grupės Ugdomosios veiklos pavadinimas Ugdymosi tikslas Pasiektas rezultatas
„Boružėlių“,
„Bitučių“ grupės
Edukacinė pramoga „Saulės sistemos dėlionė“ Organizuojant įvairias edukacines veiklas skatiname domėtis fizikos, astronomijos, mokslais. Vaikai patys stebėdami, tyrinėdami kosminę erdvę parsinešė ne tik įspūdžius, bet ir įgijo STEAM tyrinėjimo kompetencijų. Vaikai pašniukštinėjo po kosmoso istoriją. Vaikai dalyvaus praktinėje-tiriamojoje veikloje, tyrinės, suvoks galimybę pritaikyti praktines patirtis, bendraus ir bendradarbiaus, patobulins pažinimo, mokėjimo mokytis, bendrauti kompetencijas.