STEAM veikla – „Kaip rūšiuoti atliekas“

„Mes rūšiuojam” – tai darželio inicijuotas ir kartu su partneriais Pilaitės gimnazija ir visuomeninėmis organizacijomis įgyvendinamas miesto aplinkosauginis projektas. Šiandien gimnazijos savanoriai pravedė edukacines dirbtuves darželio vaikams. AČIŪ UŽ RŪŠIAVIMO PAMOKAS!!!

Grupė Ugdomosios veiklos pavadinimas Ugdymosi tikslas Pasiektas ugdymosi rezultatas
„Gandriukų“,
„Ąžuoliukų“ grupės
„Kaip rūšiuoti atliekas“ Skatinti vaikus mylėti gamtą, tausoti, prisidėti prie švarios ir gražios aplinkos išsaugojimo, gamtinių išteklių taupymo, miškų ir naudingų žaliavų tausojimo, ugdyti atliekų rūšiavimo įgūdžius. Vaikai dalyvaus praktinėje-tiriamojoje veikloje; kritiškai mąstys, tyrinės, atras naujus dalykus; suvoks galimybę pritaikyti praktines patirtis; bendraus ir bendradarbiaus; patobulins pažinimo, mokėjimo mokytis, komunikavimo, iniciatyvumo, kūrybingumo, asmeninę, socialinę kompetencijas.