Mūsų pagrindinės vertybės yra pagarba sau ir kitam,  santykius su žmonėmis grįsti savitarpio supratimu; tolerantiškas  požiūris į fizinius, religinius, socialinius, kultūrinius žmonių skirtumus; rūpinimąsis  kitais, neabejingumas viskam, kas vyksta šalia; kūrybiškumas;